Czemu winna lawina, h A G
Kiedy lasy przegina D A G
I domostwa do ziemi przydusza? h A G A D
Grzmot - nieszczęścia przyczyna h A D
Toczy się po dolinach G A D
I w odległych zaszywa się głuszach, h A G fis G
W tłumie - grzmot i lawina. h A G
W tłumie - grzmot i lawina. G A h
Czemu winien huragan, h A G
Kiedy niebo się wzdraga, D A G
Żeby spojrzeć na zniszczeń festony? h A G A D
Próżno z wirem się zmaga h A D
Ziemskich dóbr kruchy stragan G A D
Wciąż na piaskach ruchomych klecony. h A G fis G
W tłumie - wir i huragan. h A G
W tłumie - wir i huragan. G A h
Czemu winna szarańcza, h A G
Gdy się nagle roztańcza D A G
Bo posyła ją głód w żerowiska? h A G A D
Kosą śmierci posłańca h A D
Bór soczysty wykańcza G A D
Nie chybiając ni płatka, ni listka. h A G fis G
W tłumie - bór i szarańcza. h A G
W tłumie - bór i szarańcza. G A h
Tłum - szarańczą bezwinną,
Huraganem, lawiną,
Winni - to ty lub ja.