F F0 Es0 E
Fis0 Es0 E
Odkąd me oczy łzą wstrętu sycone a E a
Zeszły się z Twoich powolnym ukłonem d A d
Znajdując wyzwań i łask obietnice - E F
Nie dbam o skarby i gardzę mym tronem; D0 C0 E (Fis0 Es0 E)
Odkąd ujęłaś znudzony mój członek a E a
W wysmukłych palców zwinną ośmiornicę d A d
Wiem, że mam berło, a Ty masz koronę, E F
W której obręczy zapłonę, nie spłonę Es0 E F
Bo choć mnie chłoniesz - a
Ja Tobą się sycę. E a
A7
A ty niespiesznie tkasz zdarzeń kobierzec d g
Węzeł za węzłem w rytm serca uderzeń A B
W gęstej osnowie nie chybiając wątku d E
Chociaż w najdziksze prowadzisz rubieże. E0 D0 A (F0 D0 A)
Idziemy razem labiryntem ścieżek, d g
Gdzie jeden koniec wiele ma początków, C A
Bo cały z Twoich utkany zamierzeń... d D0 E
Należysz do mnie, do Ciebie należę A B
I Tobie wierzę, g
Bo Ty jesteś prządką. A d
d F0 Es0 E
Odkrywam wszechświat przez rzęs Twych kurtyny a E a
Przez siedmiu niebios przejrzyste muśliny d A d
I Tobą słyszę lasy i ogrody, E F
Ptaki, zwierzęta, wichrowe równiny. D0 C0 E (Fis0 Es0 E)
Tobą woń wdycham piżma i cytryny a E a
Tobą smakuję orzechy i miody d A d
Tobą zanurzam się w chłodne głębiny E F
Gdzie nie ma bólu, obawy ni winy - Es0 E F
W ciche krainy a
Świetlistej pogody. E a
A7
Z tej świetlistości wysnuwasz opowieść d g
Słodką, soczystą i cierpką - jak człowiek, A B
Gęstą od tęsknot, cudów i koszmarów; d E
Ale jej końca nigdy się nie dowiem, E0 D0 A (F0 D0 A)
Bowiem zawieszasz na jednym ją słowie, d g
W którym zaklęte szukanie jest - czaru. C A
- Mów dalej - błagam, wstrzymany wędrowiec, d D0 E
Pan Twego losu i więzień Twych powiek, A B
Nad życie, zdrowie g
Spragniony Twych darów... A d
d F0 Es0 E
Lecz Ty wiesz dobrze dlaczego tak zwlekasz: a E a
Zastyga wicher, wstrzymuje bieg rzeka, d A d
Nie kończy zwierz skoku i słońce nie gaśnie, E F
Zawiesza oddech łąka i pasieka. D0 C0 E (Fis0 Es0 E)
I Ta, co ciemność ma kłaść na powiekach, a E a
Przy której milknie gwar szczęścia i waśni, d A d
Kruszą się twierdze zamiarów człowieka - E F
Też trwa bez ruchu, cicha i daleka, Es0 E F
Bo i śmierć czeka a
Na dalszy ciąg baśni. F a
A7
Złote złudzenie! Przepyszna szarado! d g
Skarbie Sezamu! Marzenie Sindbada! A B
Objawienie moje! Tajemnico! g E
Krynico woli! Bezwładu kaskado! E0 D0 A (F0 D0 A)
W Tobie się wznoszę. A B (d)
W Tobie opadam d B (d)
W pełnię i w nicość... d B (d)
Szeherezado. d B g d