Kary nie będzie dla przeciętnych drani d d/F d d/A B0
A lud ofiary złoży nadaremnie d d/F d d/A B0
Morderców będą grzebać z honorami A7 A7/B A7 A7/E A7
Na bruku ulic nędza się wylęgnie A7 A7/B A7 d (d/F d d/A)
Pomimo wszystko świat trwać będzie nadal d d/F d d/A B0
W Słońce i Kłamstwo wierzą ludzie prości d d/F d d/A B0
Niedostrzegalna szerzy się zagłada A7 A7/B A7 A7/E A7
A wszystkie ręce lśnią aż od czystości A7 A7/B A7 d (d/F d d/A)
Handel, jakich nie było, z chciwością się zmaga g A7
Na gorycz popytu, na zdradę ceny nie ma g A7
Uczynków złych i dobrych kołysze się waga g A7
Z pełnymi krwi szalami obiema g A7
Nieistniejące w milczeniu narasta d d/F d d/A B0
Aż prezydenci i gwiazd korce bledną d d/F d d/A B0
Coś się na pewno wydarzy - to jasne A7 A7/B A7 A7/E A7
Ale nam wtedy będzie wszystko jedno A7 A7/B A7 d (d/F d d/A)