Siedzimy nad mapami a
Gdy ktoś otwiera drzwi a C
I wino mapy plami F G C G
Plamami krwi. F
Plamami krwi. F e
Plamami krwi. e (a)
Czy przewrócony kielich a
Ma splamić plan i ład? a C
Czy ktoś się z nas ośmieli F G C G
Oskarżyć wiatr? F
Oskarżyć wiatr? F e
Oskarżyć wiatr? e (a)
Więc trwamy w zawierusze – a C
Chór wichru, to nasz Krzyż – G C
Spod rąk mkną map arkusze: F G C G
Marzenia cisz... F
Marzenia cisz... F e
Marzenia cisz... e
Siedzimy nad mapami a
Gdy ktoś otwiera drzwi a C
I wino mapy plami F G C G
Plamami krwi. F e
Więc trwamy w zawierusze – C G C
Chór wichru, to nasz Krzyż – G C
Spod rąk mkną map arkusze: F G C G
Marzenia cisz... F
Marzenia cisz... F e
Marzenia cisz... e a