W deszczu gwiazd nieszczęście – lub Dobra Nowina. d
Wypatrujmy oczy – kędy która spada: d
Szukamy Stajenki, gdzie kwili Dziecina, B g
Trafiamy na pożar w obejściu sąsiada. d A d
Nie tam odkupienie, gdzie meteor świeci d A d
Nad pochylonymi głowami w koronach, d C F Es0 D7
Lecz w każdym z nowo narodzonych dzieci, g6 d
Nim w mroku pożyje i bez Krzyża skona. g6 A7 d g/D d
Nie zdobi ołtarza bezbarwna Ikona, C d
O gwiazdach bez blasku – nie piszą poeci, C d
Nie wzbudza ekstazy prawda – przyrodzona. Es D