Zyska sławę, królem będzie e G
Kto na szklaną górę wejdzie. a e
Kto zdobędzie szczyt w błękicie a G
Będzie tym, kto jest na szczycie. a e
Lecz, choć wielu kusi wejście a G
Jeden tylko ma tam miejsce. F e
A, że przecież Góra — Szklana, a G
Więc dla wielu — niewidzialna. F e
A, że przecież Góra — Szklana, e a
Więc dla wielu — niewidzialna. C a e
Nawet tym, co na jej zboczach e G
Szczyt się nie odbija w oczach. a e
Skóra Góry gładka, śliska, a G
Diamentowo jest przejrzysta. a e
I dopiero krew rozlana a G
Wskaże gdzie jest szklana ściana. F e
Więc po śladach cudzej krwi a G
Wiedzie wąski ślad na szczyt. F e
Więc po śladach cudzej krwi e a
Wiedzie wąski ślad na szczyt. C a e
Ale nie wie nikt wśród żywych e G
Czy ten szlak, to szlak prawdziwy. a e
I niejeden całe życie a G
Nie wie, że już był na szczycie. a e
Więc się modli u stóp krzyży a G
Za tych, którzy padli niżej. F e
Po czym u ich boku spocznie a G
U stóp góry niewidocznej. F e
Zyska sławę, królem będzie e G
Kto na szklaną górę wejdzie… a e
Zyska sławę, królem będzie e a
Kto na szklaną górę wejdzie… C a e