Wszyscyśmy z płócien
Rembrandta:
To tylko kwestia
Światła;
Wszyscyśmy z drwin
Sokratesa:
Nierozpoznana
Niewiedza;
Wszyscyśmy z myśli
Descartes'a:
Tusz, zamiast duszy
Na kartach;
Wszyscyśmy z fałszu
Afiszy:
Płaski wrzask
W wielkiej ciszy.