Stworzenie świata nie przychodzi łatwo cis fis cis
Pierwszego dnia pierwszego dnia A Gis7 cis
Oddzieliłem tylko od ciemności światło cis fis cis
I Ziemi nadałem kształt A Gis7 cis
Zdecydowałem co złe być ma co dobre fis cis
A to był całej rzeczy zaczyn fis B0 Gis
Po czym uznałem dzieło swe za mądre cis fis cis
Na tym się skończył pierwszy dzień mej pracy A Gis7 cis (A7)
W działaniu trzeba poznać kolej rzeczy d g d
Drugiego dnia drugiego dnia B A7 d
Dzieliłem wody tak by niebo sklepić d g d
Z jednego świata uczyniłem dwa B A7 d
Tak kształt materii dążył z myśli prądem g d
Gdy z nieba w morza poszły deszczu strugi g H0 A
Po czym uznałem dzieło swe za mądre d g d
Na tym się skończył pracy mej dzień drugi B A7 d (B7)
W tworzeniu szkodzi marzeń niecierpliwość dis gis dis
Trzeciego dnia trzeciego dnia H B7 dis
Powoli kształty ziemskiego tworzywa dis gis dis
Dobyłem z oceanów dna H B7 dis
Dałem bogactwo roślin w owoc płodnych gis dis
Co bezmiar życia na ziemi roznieci gis C0 B
Po czym uznałem dzieło swe za mądre dis gis dis
Na tym się skończył pracy mej dzień trzeci H B7 dis (H7)
Panować światu to sekrety mnożyć e a e
Czwartego dnia czwartego dnia C H7 e
Sypnąłem gwiazdy w ciemność ziemskiej nocy e a e
I słońce w jasność dnia C H7 e
W ruch poszły wszystkie pełnej władzy żądne a e
Dzień ruszył w pościg za nocą uparty a Cis0 H
Po czym uznałem dzieło swe za mądre e a e
Na tym się skończył pracy mej dzień czwarty C H7 e (C7)
Przepych określa panowania zasięg f b f
Piątego dnia piątego dnia Cis C7 f
Niebo ozdabiam w klucze plemion ptasich f b f
Ożywiam morskie dna Cis C7 f
Ptak się upaja traw rozgrzanych swądem b f
Wszelki stwór morski wśród fal się przewraca b D0 C
Po czym uznałem dzieło swe za mądre f b f
Na tym się skończył piąty dzień mej pracy Cis C7 f (Cis7)
I nie ma władzy bez czci i pokory fis h fis
Szóstego dnia szóstego dnia D Cis7 fis
Poszły zwierzęta dzikie w ziemskie bory fis h fis
I człowiek taki jak ja D Cis7 fis
Kobietę zmysły i myśli ma swobodne h fis
Które gdy trzeba ujść mogą przez usta h Dis0 Cis
Po czym uznałem dzieło swe za mądre fis h fis
Na tym się skończył pracy mej dzień szósty D Cis7 fis (D7)
Oto porządek nie do zastąpienia g c g
Wszelkie istnienie żyje swoim torem Dis D7 g
Człowiek panuje wszelkiemu istnieniu g c g
Władzę nad sobą uznając z pokorą Dis D7 g
Siódmego dnia siódmego dnia c g
Ogarnął wszechświat jasny żar południa c E0 D
Stworzywszy w tydzień rajski świat g c g
Odpoczywałem przez cały dzień siódmy Dis D7 g (Dis7)