Miło Cię widzieć wśród nas, Wallenrodzie. a
Widzisz, że szczerze Cię chcemy wysłuchać F0 a
I wszystkim, czego nie mamy, dogodzić, F0 a
Zanim zdołamy zaufać. E7 a
Wybacz tym, którzy ćwiartować Cię pragną - a
Jeśliś uczciwy, dziwić się nie możesz: F0 a
Chciałeś ich karki do swej woli nagiąć F0 a
Choć w zbożnym celu - być może. E7 a
Szlachetny fortel wybrawszy kariery E7 a
Dążąc ciężarem zdrady swej do celu – E7 a
Dla sprawy przecież a nie dla orderów A7 d
Sprzedałeś się, przyjacielu! F E
Jakżeś ty musiał cierpieć, gdy Twój Zakon a
Dławił i gnębił wszystkich, w których imię F0 a
Sprzeniewierzyłeś się ojcom i braciom, F0 a
Swej narodowej rodzinie! E7 a
Nikt z nas nie wiedział, co Tobie zawdzięcza a
Klątwy na Ciebie rzucając przez lata. F0 a
Stąd sytuacja nad wyraz niezręczna - F0 a
Gdy dziś mamy brać Cię - za brata. E7 a
Śmiało przyznajesz się - do swojej chwały, E7 a
I nasze myśli - za swoje uważasz, E7 a
Lecz Twoje twierdze - stoją tak jak stały A7 d
I Zakon Twój wciąż nam zagraża. F E
Więc przyjmij z pokorą nasz brak wdzięczności - a
Za twe intencje - niegodną nagrodę. F0 a
Myśleć po prostu zwykli ludzie prości F0 a
I nie chcą już Wallenroda! E7 a