Scena to dziwna: b
Lampka oliwna H0
Ciemnym płomieniem ćmi, G7 C7
Witają Pana b
Cienie na ścianach, H0
Z cieni i światła - my. G7 C7 f
Kropla nadziei b
Rzęsy nam klei H0
Źrenic roziskrza blask. G7 C7
W mrocznej stajence b
Złożone ręce f/Gis
Nieśmiało proszą łask. G7 C7 f
A w kąciku - zawiniątko, f f/Dis
Tobołek na duszę. b C7
Już Zbawiciel, choć dzieciątko, f f/Dis
Buzia i paluszek. b C7
Skoro za nas ma umierać b C7
Na Krzyżu rozpięte - b C7
Skromnie podziękujmy teraz f b
Życiu, co jest święte. G7 C7 f
Matka szczęśliwa b
Stópki obmywa H0
Na najtrudniejszą z dróg, G7 C7
Zanim w rozpaczy b
Przyjdzie zobaczyć H0
Krew z przebijanych nóg. G7 C7 f
Ciałko spłukane b
Wyciera sianem H0
W słodkim zapachu łąk, G7 C7
Zanim na Wzgórzu b
W skwarze i w kurzu f/Gis
Przytkną gwoździe do rąk. G7 C7 f
Błyszczą oczka pełne życia f f/Dis
I gębusia grucha, b C7
Choć dzieciątko - już Zbawiciel f f/Dis
- Siła i otucha. b C7
Skoro ma umierać za nas b C7
I Go męka czeka b C7
- W niemowlęciu czcijmy Pana: f b
Boga - i człowieka. G7 C7 f