- Dosyć mamy tego, co było, d B d
- Panowie szlachta! W górę czuby B d
- Nie da dobrocią się - to siłą C
Strzec przed hetmanem praw swych zguby! B A7
- Furda podpisy i układy! d B d
- Kłamie inkaust, krew jest szczera! B d
- Układ, by powód był do zdrady, Es d
Podpis jest, by się go wypierać! E A7
- Dalej na Zamek! d C
- Dalej! Dalej! B g
- Precz z hetmanem! d B
- Precz! d
W potrzebie wzywa nas ku chwale F g
Pospolita Rzecz! d A7 d
- Dalej na Zamek! d C
- Dalej! Dalej! B g
- Precz z hetmanem! d B
- Precz! d
W potrzebie wzywa nas ku chwale F g
Pospolita Rzecz! E A7
Niech z czeluści piekieł bestie d g d
Wyciągają ku nam szpony; d g d
Hufce bronią nas niebieskie, F g
Świetliste bastiony. d a d
Niech diabelskim wynalazkom d g d
Bije ciemny świat pokłony, d g d
Nas czekają z bożą łaską F g
Niedoczesne trony d a d
- Dosyć mamy tego co jest! d B d
- Panowie szlachta! Do pałaszy! B d
- Starczy po gardle ostrza gest C
A kundel kanclerz się wystraszy! B A7
- Furda odezwy, sądy, pozwy, d B d
- Łżą płaczki, żeśmy rokoszanie! B d
- Ich matactw my ofiarne kozły Es d
Padnie kraj, jeśli nas nie stanie! E A7
- Dalej na wieżę! d C
- Dalej! Dalej! B g
- Precz z kanclerzem! d B
- Precz! d
W potrzebie wzywa nas ku chwale F g
Pospolita Rzecz! d A7 d
- Dalej na wieżę! d C
- Dalej! Dalej! B g
- Precz z kanclerzem! d B
- Precz! d
W potrzebie wzywa nas ku chwale F g
Pospolita Rzecz! E A7
Niech z czeluści piekieł bestie d g d
Wyciągają ku nam szpony; d g d
Hufce bronią nas niebieskie, F g
Świetliste bastiony. d a d
Niech diabelskim wynalazkom d g d
Bije ciemny świat pokłony, d g d
Nas czekają z bożą łaską F g
Niedoczesne trony d a d
- Dosyć mamy tego, co będzie! d B d
- Panowie szlachta! Do buławy! B d
- Niech jeden z nas na tronie siędzie C
I weźmie w ręce nasze sprawy! B A7
- Uniesiem razem władzy ciężar d B d
W zamian ojczyzny skarbiąc miłość! B d
Wiedział nasz pradziad jak zwyciężać, Es d
Niech zatem będzie tak, jak było! E A7
- Dalej na szańce! d C
- Dalej! Dalej! B g
- Precz z pomazańcem! d B
- Precz! d
W potrzebie wzywa nas ku chwale F g
Pospolita Rzecz! d A7 d
- Dalej na szańce! d C
- Dalej! Dalej! B g
- Precz z pomazańcem! d B
- Precz! d
W potrzebie wzywa nas ku chwale F g
Pospolita Rzecz! E A7
Niech nam obce chwalą wzory d g d
Niemce, Szwedy, Angielczyki - d g d
Nie nauczą nas pokory F g
Czarcie ich praktyki! d a d
Niechaj słucha się litery d g d
Kto się nie ma za człowieka, d g d
Nas za wiarę w zapał szczery F g
Wiekuistość czeka! d a d