Rzecz to powszechna dosyć a
W heterogennych sferach a
Że jemu coś się wznosi, d
A jej się coś otwiera. a
Czy temu winien Księżyc, E
Czy tym się żywią dzieje - E
Że jemu coś się pręży, a
A jej coś wilgotnieje? a
Choć może dość niesmacznie d7
Zagłębiać się w te treści - d7
Kiedy już on z nią zacznie E7
- Ona go w sobie zmieści. E7
I krzycząc wniebogłosy F
W ud go pochwyci kleszcze... C0 E
On wkrótce ma już dosyć, a
A ona wciąż chce jeszcze. F E7 a (E)
We wstydzie potem brodzi a
I On i Ona - troszkę, a
Bo przecież nie uchodzi d
Znać na tym świecie rozkosz. a
Bo kiedy raz jej już się E
Poddało i zaznało, E
To potem znów się musi a
I ciągle im za mało. a
A świat ten, wszyscy wiedzą, d7
Nie dla rozkoszy stworzon - d7
Bo jest wieczności miedzą, E7
Uprzężą i obrożą. E7
Kieratem i wędzidłem, F
Nieodkupioną męką - C0 E
Wiedz o tym, gdy w malignie a
Po rozkosz sięgniesz ręką. F E7 a (E)
Poznałem ten dylemat a
I nieraz w nocy krzyczę - a
Gdy sił na rozkosz nie mam, d
Na wieczność już nie liczę. a
Lecz żyć z nadzieją - znośnie, F
I na nią chwile trwonię - C0 E
Że we mnie coś urośnie a
I znów mnie coś pochłonie! F E7 a (E)