Przy dębowym stole siadłszy bokiem c9
Wedle rangi, zasług i uznania c9 Des c9
Spoglądamy w przyszłość czystym okiem f
Kogoś, kto nic nie ma do dodania. f f7/Es f6/D G
Wszak to myśmy zwyciężyli wreszcie c9
Choć w przegranych starciach życie zbiegło. c9 Des c9
Oto mamy dla was niepodległość! f
Nie czekajcie na nic więcej – bierzcie! f7/Es Des f G
Język nasz surowy, humor prosty, c g c
Głosy nam hartował ostrzał wraży. c Des c
Żadnej nie lękamy się riposty, f Ges f Ges f
Z plebejskością bardzo nam do twarzy. f Des G7 c
W zabytkowym wnętrzu, wśród sztandarów, f c
Atrybutów odzyskanych – godni, f c
Pozujemy – szczerzy i swobodni D0 D0
Kondotierzy przemienieni w Panów. G As G7
Lata wspólnej walki dobrze służą c9
Tym, co w tryumfie nie chcą zginąć marnie: c9 Des c9
Każdy z nas o każdym wie zbyt dużo, f
Byśmy skłócić mogli się bezkarnie. f f7/Es f6/D G
Koniec pozowania! Stół nakryty! c9
Dość już głodu zaznał bitny naród! c9 Des c9
Kto nam tu zarzuca brak umiaru?! f
Macie niepodległość! My – profity! f7/Es Des f G
Zadrżą okna od żołnierskiej pieśni; c g c
Po żołnierskiej zadrżą od kościelnej! c Des c
Pana Boga my na piersiach nieśli, f Ges f Ges f
Żeby z waszych oczu zedrzeć bielmo! f Des G7 c
Patrzcie! Krew uderza nam do głowy f c
Od sztandarów całowania wrząca! f c
Patrzcie, jak się tu popiersia strąca! D0 D0
Cokół ma być przecież narodowy! G As G7
Księgi się po kątach w stosy piętrzą, c9
Ścieka ślinny płyn po białej ścianie, c9 Des c9
Gdzie za chwilę tylko pozostanie f
Nasz zbiorowy portret – w pustym wnętrzu. f f7/Es f6/D G