(wg J. Brela)
Napełnij szklankę mi a C
Ostatni nalej raz H7 E
Napełnij szklankę mi a C
I pójdę bo już czas H7 E
Nie płaczę pozwól pić a d
Bo wstyd mi sobą być G C (E7)
Napełnij szklankę mi a d
Napełnij szklankę mi e a
Pijemy zdrowie twe a C
Bo łatwo mówić że H7 E
Ułoży wszystko się a C
I już nie będzie źle H7 E
Tym lepiej jeśli te a d
Proroctwa kłamstwem są G C (E7)
Upiję wkrótce się a d
I zawiść zgubię swą e a
Pijemy zdrowie tych a C
Co dziś weseli są H7 E
Przyjaciół krewnych złych a C
Co z mego życia drwią H7 E
Tym lepiej jeśli mnie a d
Rozdrażnią winą swą G C (E7)
Upiję wkrótce się a d
Nienawiść zgubię swą e a
Napełnij szklankę mi a C
Ostatni nalej raz H7 E
Napełnij szklankę mi a C
I pójdę bo już czas H7 E
Nie płaczę pozwól pić a d
Bo wstyd mi sobą być G C (E7)
Napełnij szklankę mi a d
Napełnij szklankę mi e a
Za moje zdrowie pij a C
Pijemy z winem je H7 E
I jeśli chcesz to bij a C
A jeśli nie to nie H7 E
Tym lepiej jeśli mnie a d
Cios dosięgnie twój G C (E7)
Upiję wkrótce się a d
I żal zgubię swój e a
Za te dziewczyny pij a C
Co kochać będą mnie H7 E
Za te dziewczyny pij a C
Co mówią o mnie źle H7 E
Tym lepiej jeśli te a d
Dziewczyny zimne są G C (E7)
Upiję wkrótce się a d
I miłość zgubię swą e a
Więc pijmy całą noc a C
Aż zwalę się pod stół H7 E
By smutek stracił moc a C
Bym nie czuł nic com czuł H7 E
Więc pijmy póki źle a d
Więc pijmy żeby pić G C (E7)
Upiję wkrótce się a d
Nadziei zerwę nić e a
Napełnij szklankę mi a C
Ostatni nalej raz H7 E
Napełnij szklankę mi a C
I pójdę bo już czas H7 E
Nie płaczę pozwól pić a d
Bo wstyd mi sobą być G C (E7)
Napełnij szklankę mi a d
Napełnij szklankę mi e a