Chodźcie z nami dziś nie biją a
Dziś spogląda na nas Bóg a F E
Co milijon to milijon a
Niech truchleje wróg! a F E
Niech truchleje wróg! a G a
Dziś od Wschodu do Zachodu a
Znów możemy wolni być a F E
Wysnujemy z serc narodu a
Niewidzialną nić a F E
Niewidzialną nić! a G a
Z nici sztandar niewidzialny a
Tkliwe dłonie tkają już a F E
Pod sztandarem stanie walny a
Hufiec wolnych dusz a F E
Hufiec wolnych dusz! a G a
Sztandar chmury z nieba goni a
Drzewcem jego ziemska oś a F E
Z gestem milijonów dłoni a
Pierzcha lęk i złość a F E
Pierzcha lęk i złość! a G a
Ach umiera dzień przedwcześnie a
Jeszcze tyle trzeba dnia a F E
Tyle światła trzeba jeszcze a
A tu noc już gna a F E
A tu noc już gna! a G a
W puszczę cieni hufiec wkracza a
Zwinął sztandar nieba mrok a F E
Słysz jak w ciszy nas otacza a
Obcy równy krok a F E
Obcy równy krok! a G a
Siedźcie w domu, dzisiaj biją a
Krzyku pełne gardła bram a F E
Znowu w lęku zmilkł milijon a
Czekać ileż nam a F E
Czekać ileż nam! a G a