Dobrze, dobrze - wszędzie i zawsze, a
Tak żyć, jak chcą bogi łaskawsze a
Od zwycięskich bogów niewoli - E E/Gis E E/Gis a (E Fis Gis)
Tylko myśleć - słuchać i patrzyć a
I Żadnego myślnika nie zatrzeć a
W kalendarzu tego, co boli. E E/Gis E E/Gis a
Tak pić, by się picia nie zaprzeć, E
Wierzyć zawsze w to, co jest słabsze, a
W beznadziei córkę - nadzieję. C E
Kochać to, co trudniejsze, lecz "prawsze" E
Rozumiejąc to, co "nie nasze": a
Wielbić wiatr - dlatego, że wieje. H E
Zapamiętać błędy ciekawsze A
Otulając się duszy swej płaszczem C
Co nie chroni przed żadnym urazem. D A
Raz przehulać, co jest hulaszcze A
I przemyśleć zwykły sens następstw... C
I za własną się wziąć parafrazę. D E