Po stokroć będziesz bezczeszczona, d C
Spadnie na Ciebie obelg grad. A7 d
Własna oczerni Cię obrona, d C
Nigdy nie przebrniesz Morza Zdrad. A7 d
Pojawią się krzywoprzysięzcy d G
Źli, że podlejsi są niż Ty. g d
Założą Ci na dłonie więzy, g C
Ramiona schłoszczą Ci do krwi. A7 d
Wystawią Cię na pośmiewisko, d G
Sami się z Ciebie będą śmiać. g d
Dowód bezsiły – jest to wszystko, g C
Znęca się – kto się boi bać. A7 d
Lecz nie myśl, że Cię to wywyższa, d C
Niejeden znacznie więcej zniósł. A7 d
Siła męczeństwa bywa pyszna, d C
Żąda Weronik, cudów chust. A7 d
Gotowa bądź na grób zbiorowy, d G
Ułomną pamięć, blady ślad. g d
W lawinie nieszczęść ginie słowo; g C
Jeszcze najmniejsza to ze strat. A7 d
Staraj się wierna być ruinom d G
I nadpalonych kartek strzeż. g d
Jeżeli one gdzieś zaginą, g C
Zaginie wszystko, o czym wiesz. A7 d
Pójdziesz w szeregu równych sobie d C
Nie mając wpływu na swój los. A7 d
Nic nie jest Twoje. Płonie ogień, d C
W którym ulotnisz się jak włos. A7 d
Imieniem Twoim gębę wytrze d G
Złoczyńca, łajdak, żołdak, kat. g d
Rzekną, żeś praprzyczyną zniszczeń, g C
Jakich przez wieki zaznał świat. A7 d
Bezbronny Byk przy Twoim boku d G
Pomoże kłamstwa z dumą znieść. g d
Bliźnięta mają Cię na oku g C
I Strzelec czyha na Twą cześć. A7 d
Pozostań ufna, lecz ostrożna, d C
Przebiegłym nie ułatwiaj gry. A7 d
Nie będzie mniej żarłoczny pożar, d C
Jeśli w nim pierwsza spłoniesz Ty. A7 d
Drobiazgi niepotrzebne ratuj, d G
Kiedyś je dziecku swemu dasz. g d
Przydadzą się przyszłemu światu, g C
Gdy go stratuje Wielki Marsz. A7 d
Jeśli istnieje coś takiego, d G
Co złe otuchą syci sny – g d
To wbrew, pomimo i dlatego g C
Nadzieją taką jesteś Ty. A7 d