Odnosimy się do Norwida, a e a G
Nawołujemy Słowackim, C G C G
Mickiewicz - codzienna potrawa; C G C
Zachodzę w głowę A d
Jak głodny wśród bogactw Midas: d A d E
Czyżbyśmy byli upadkiem – F G C G
I bronić się własnym słowem d E a E
Nie mieli - ni sił, ni prawa? F G E
Czyżbyśmy byli upadkiem – F G C G
I bronić się własnym słowem d E a E
Nie mieli - ni sił, ni prawa? F e a (e a e a G a)
Służą twórczością swą Wieszcze, a e a G
Służy piosenka Legionów, C G C G
Służy - Watykan z Rzymem: C G C
Zachodzę w głowę A d
Pełną dziejowych nieszczęść: d A d E
Czy mamy na swą obronę F G C G
Tylko ł z y narodowe, d E a E
Co łez naszych są - r y m e m? F G E
Czy mamy na swą obronę F G C G
Tylko ł z y narodowe, d E a E
Co łez naszych są - r y m e m? F e a (e a e a G a)