Krwią niech szafuje - kto krew ma na zbyciu, f c
Krzyk niech podnosi - kto zapomniał mowy. f c
Zniszczeń niech żąda - kto w sobie ma nicość, g d
Niech głową w mur bije - komu nie żal głowy. g d
Forsą niech szasta - kto się w forsie tarza, a e
Obietnicami - kto słowo ma za nic. a e
Klątwy niech ciska - kto nie czci ołtarza, F F0 a
Niech bluźni, kto żadnych nie uznaje granic. E E7 a
A ty siej. A nuż coś wyrośnie. d A
A ty - to, co wyrośnie - zbieraj. d A
A ty czcij - co żyje radośnie, F C
A ty szanuj to, co umiera. B g A
A ty siej. A nuż coś wyrośnie. d A
A ty - to, co wyrośnie - zbieraj. d A
A ty czcij - co żyje radośnie, F C
A ty szanuj to, co umiera. B g A
Niech wstydu się lęka - kto próżnią nadęty, f c
Niech strachu się wstydzi - kto mężny głupotą, f c
Niech pytań nie stawia - kto czuje się świętym, g d
Wyroki niech miota - kto schlebia miernotom. g d
Łzami niech kłamie - kto się współczuć wstydzi, a e
Śmiechem niech szydzi - kto nie zaznał skruchy, a e
W orszak niech wierzy - kto nie wie, gdzie idzie, F F0 a
Orkiestr niech słucha - kto na głos jest głuchy. E E7 a
A ty siej. A nuż coś wyrośnie. d A
A ty - to, co wyrośnie - zbieraj. d A
A ty czcij - co żyje radośnie, F C
A ty szanuj to, co umiera. B g A
A ty siej. A nuż coś wyrośnie. d A
A ty - to, co wyrośnie - zbieraj. d A
A ty czcij - co żyje radośnie, F C
A ty szanuj to, co umiera. B g A
Niech nienawidzi - kto nie umie sławić, f c
Niech łże - kto w pychy uwierzył bezkarność, f c
Świat niech opluwa - kogo gorycz dławi, g d
Życie niech trwoni - kto je ma za marność. g d
Niech się nie zdziwi - kto wciąż zbawców słucha, a e
Że będzie rabem kolejnych cezarów, a e
Którzy okręcą kikut jego ducha F F0 a
W po stokroć sprane bandaże sztandarów. E E7 a
A ty siej. A nuż coś wyrośnie. d A
A ty - to, co wyrośnie - zbieraj. d A
A ty czcij - co żyje radośnie, F C
A ty szanuj to, co umiera. B g A
A ty siej. A nuż coś wyrośnie. d A
A ty - to, co wyrośnie - zbieraj. d A
A ty czcij - co żyje radośnie, F C
A ty szanuj to, co umiera. B g A
I pamiętaj - że dana ci pamięć: d A
Nie kłam sobie - a nikt ci nie skłamie. B g A d