Rozpryskiem kropli, psiej sierści dreszczem e
Jak deszcz mijamy i - bez nas dnieje... C G a e (h)
Jaką tu żywić nadzieję jeszcze? e
Jaką tu jeszcze żywić nadzieję? C G a h
Że przetrawieni krzywdą - powstaną e H e H
Skruszą się ci, co na niej wyrośli; e D G a e (h)
Że można żrącą szyderstwa pianą e H e a
Otworzyć oczy sprawiedliwości? G a C h e (h)
Że pierwsza miłość będzie jedyną, e H e H
Że dobre chęci brukują - niebo, e D G a e (h)
Że woda może zmienić się w wino, e H e a
Kamień nie musi mylić się z chlebem? G a C h e (h)
Rozpryskiem kropli, psiej sierści dreszczem e
Jak deszcz mijamy i - bez nas dnieje... C G a e (h)
Jaką tu żywić nadzieję jeszcze? e
Jaką tu jeszcze żywić nadzieję? C G a h
Że młodość w życiu się nie rozmyje, e H e H
Życie nie będzie tylko więdnięciem, e D G a e (h)
Że umrze pięknie - co pięknie żyje e H e a
I że po śmierci przetrwa w pamięci? G a C h e (h)
- Że można jasno dostrzec w ciemności e H e H
Co złe - co dobre, co pył - co diament; e D G a e (h)
Odrzucić pierwsze, drugie ugościć e H e a
W sercu, gdzie włada ład - a nie zamęt? G a C h e (h)
By żyć - nie żywiąc ławic pętaków e H e H
I nadaremno nie wzywać nieba - e D G a e (h)
Trzeba wciąż żywić nadzieję jakąś, e H e a
Wbrew sobie - sobą żywić ją trzeba. G a C h e (h)