Nie opiszę dziejów. Nie osądzę Wieku. a C G d
Nie złożę świadectwa, które kłamie Piekłu. F C0 d a (a)
W sieć kościelnych sklepień nie wzniosę modlitwy. a C G d
Napiętym nadgarstkom nie podsunę brzytwy. F C0 d a (a)
Nie myślę znieczulać kroplówką pokrzepień. a E C d
Nowego Człowieka ze słów nie ulepię. C F C E a (a)
Nie wydam wyroku na podłość i małość. a E C d
Oddam nieomylność gromkim trybunałom. C F C E a (a)
Nie wskażę, gdzie która ze stron świata leży – F C G d
Mądremu to na nic, głupi nie uwierzy. F C0 d a (a)
Załatwię najwyżej osobiste sprawy A d (A d)
Tak, by nie potępić, ale i nie zbawić. G C (G C)
By z klęsk, rozczarowań, żalów obmyć myśli. d a (d a)
Otrząsnąć ze zwycięstw i z krzywd je oczyścić. A0 Fis0 E7 Fis0 (E7)
By móc podarować prywatne zachwyty a E C d
Komuś, przed kim zachwyt – goryczą zakryty. C F C E a (a)
By móc się podzielić swoim niepokojem a E C d
Z kimś, kto tak się boi przyznać: ja się boję! C F C E a (a)
By to, co słabością, bólem i kalectwem F C G d
Stało się modlitwą, światłem i świadectwem F C0 d a (a)