Stół, gdzie podaje się wolę, a d
Nad którym króluje chęć; G7 C
Martwa natura na stole - a d
Cytryna, kołacz i ryby rtęć. E7 a
Sens życia w prostym symbolu: C d
Czerń, zmysł, stół, kwas i błysk. G7 C
Po prostu - życie na stole, a d
Cytryna, kołacz i rybi pysk. G7 C
Jest także zamiar, co boli, a d
Bo woli się stwarzać, niż gnić: G7 C E7
Martwa natura na stole, a d
Która ma wiecznie żyć. H7 E
Jest także zamiar, co boli, a d
Bo woli się stwarzać, niż gnić: G7 C E7
Martwa natura na stole, a d
Która ma wiecznie żyć. E7 a