To wcale nie jest takie łatwe a d a
Odłożyć dumną broń odmowy a d a
Buntu rozpaczy szybką szablę G C G
Hełm, który od posłuchu chronił E E9 E E9
Pióropusz pieśni narodowych a d/A a
Ostrogi krzywd nienaprawionych E E9 E (E9 E E9 E E9)
Zdjąć puklerz niewzruszonych zasad a d/A a
Rzeźbiony w płaskie twarze Świętych a d/A a
Którego wzór - po ciężkich czasach G C/G G
Winien być w duszy odciśnięty E E9 E (E9 E E9 E E9)
To wcale nie jest takie łatwe a d/A a (E E9 E E9)
Zamknąć, z poczuciem że na zawsze a d/A a
Arsenał środków ostatecznych a d/A a
Proch samopalny, cierpień lonty G C/G G
Do argumentów wszystkosiecznych E E9 E
To wcale nie jest takie łatwe a d/A a
Zwinąć ostatnich redut mapę E E9 E (E9 E E9)
Bo kwestią wielkiej jest odwagi C d F E
W lustrze obojętnego światła C d F E
Zobaczyć się bezbronnym, nagim a F a (F)
Istotą w istot rojowisku a F a (F)
Otwartą ręką przyjąć zakład a F a (F)
O zawsze bezlitosną przyszłość a G a
Nie wierząc w sens zbiorowej wiary C d F E
Nie gardzić rasą jej wyznawców C d F E
Codziennie skromne kłaść ofiary a F a/E
W chramie bóstw ograbionych z blasku F a G a
Być swoim własnym Światowidem a d a
Cudzych nie wyśmiewając bożyszcz a d a
Zdobywać współwyznawców wstydem G C G
Z prób nieporadnych bycia świadkiem E E9 E E9
Bo przecież trwa noc długich noży a d a
Choć dziennym się maskuje światłem E E9 E E9
Bo przecież trwa noc długich noży C d F E
Choć dziennym się maskuje światłem E F G a
Samotną nie pyszń się niemocą G C G F E
Nie szukaj zbroi w arsenałach C G F E
Żyj tak byś zawsze wiedział - po co a F a F a (F)
Bezcenny Ci - Kapitel Ciała a F a F G a
Samotną nie pyszń się niemocą G C G F E
Nie szukaj zbroi w arsenałach C G F E
Żyj tak byś zawsze wiedział - po co a F a F a (F)
Bezcenny Ci - Kapitel Ciała a F a F G a
To wcale nie jest takie łatwe a d a