Na dotyk twój a
Na kadzideł swąd F a
Rozsuwam swój a
Snem osnuty splot F a
Owijam się dokoła królewskich rąk F a
Ze żmii masz bransoletę na chwałę twą F a
Patrz Kleopatro jak wolno podpełza śmierć twoja a
Po gładkim ramieniu po szyi w której krew biegnie b
Szybko jak armie bez ojczyzny i bez wodza a
Pot kochanka zdobywcy C G
Schnie pod różem a
Na policzkach twych - nie odzyskasz go G G7
Blask państwa piramid C G
Zgasiły fale a
Resztki floty twej G
Kołyszą się wolno G
Nad sławą G
Kobiety E
a F
Czekasz na jad a
A ja zwlekam wciąż F a
I nie tknę cię a
Aż poczujesz żal i strach F a
Wspominaj swego życia blask dzień po dniu F a
Twój wjazd do Rzymu i sławę za cenę krwi F a
Kłamstwa i zdradę najbliższych w ulewie klęsk F a
Już - z oka złota łza wypada żłobi drogę w różu twej twarzy F a
Już - z kłów mych czarny jad wypływa żłobi drogę w różu krwi twojej F a
Już - leżysz martwa na marmurach pełznę w ciszy korytarzy a F a
Chłód płyt kamiennych nic nie znaczy dla wyziębłych ciał naszych... F a