Drży ze strachu czerń kozacza H e H e
Dęba stają osełedce H e D
Kniaź Jarema się nawraca G D G D
Prawosławnej wiary nie chce a H e
Złe przeczucie piersi dusi H a H a H
Chłopom - Popy i Ikony a H
A on - Pan udzielny Rusi C D G C G
Księstwo zbliża do Korony a H e
Lat dwadzieścia duch w nim drzemał a
Aż go rzymski Krzyż oświecił F C
Kniaź Jarema, Kniaź Jarema e a
Straszny będzie dla swych dzieci C D e
Jęczą głośno ruskie pany H e H e
- Zajrzyj w duszę swą, Władyko! H e D
Wszak oddajesz wszystko za nic G D G D
I nas gubisz polityką! a H e
Oczywista próśb daremność H a H a H
Kniaź noc całą leżał krzyżem a H
- Kto mnie kocha pójdzie ze mną C D G C G
Lub na palik go naniżę! a H e
Lat dwadzieścia duch w nim drzemał a
Aż go rzymski Krzyż oświecił F C
Kniaź Jarema, Kniaź Jarema e a
Bogu krwawą Ruś poleci C D e
- Nie dostaniesz się w pokorze H e H e
Na królewskie przedpokoje H e D
Stanie w ogniu Zaporoże G D G D
Pójdzie w dym dziedzictwo twoje! a H e
- Przed dziedzictwem chcę ojczyzny H a H a H
Przed ojczyzną chcę zbawienia a H
Niech za chrystusowe blizny C D G C G
Idą w ogień pokolenia! a H e
Lat dwadzieścia duch w nim drzemał a
Aż go rzymski Krzyż oświecił F C
Kniaź Jarema, Kniaź Jarema e a
Dusz żarłoczny żar roznieci C D e
- Krew dla ciebie, nie zaszczyty! H e H e
Wzgarda dla ruskiego księcia! H e D
My dla Rzeczypospolitej G D G D
Jak paznokcie do przycięcia! a H e
- Zechce przyciąć, to się sparzy H a H a H
Bo ja krzyżem się zasłonię a H
Doczekają koroniarze C D G C G
Wiśniowieckich na swym tronie! a H e
Ku serc pokrzepieniu temat a
Leży w krypcie szkłem przykryty F C
Kniaź Jarema, Kniaź Jarema e a
Ojciec dzieci na pal wbitych C D e
Kniaź Jarema, Kniaź Jarema e a
Neofita, bo polityk C D e