Zadrzemał - zadrzemał strudzony mój kraj e D/Fis G D/Fis
Przeminął ból w skroni - przeminął - przeminął e D/Fis G D/Fis
Dziewczyno - tam przepaść - tu rękę mi daj e D/Fis G D/Fis
Pójdziemy doliną, dziewczyno, doliną... e D/Fis G D/Fis
Nie dla nas już góry - nie dla nas miast gwar A0
I morze dziś szumi nie dla nas - nie dla nas A0
Tak nogi nas bolą - tak zgina się kark A0
Odpocznij, nie biegnij - najdroższa, kochana A0
Nas nie ma - nas nie ma - o parę stąd staj e D/Fis G D/Fis
Jest Venus - a tutaj gdzie patrzysz - gdzie patrzysz e D/Fis G D/Fis
Usypia pod skronią strudzony nasz kraj e D/Fis G D/Fis
Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż... e D/Fis G D/Fis
Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż... e D/Fis G D/Fis
Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż... e D/Fis G D/Fis