Czytając stare kroniki, poematy i żywoty d
Pan Cogito doświadcza czasem E
uczucia fizycznej obecności osób dawno zmarłych E (a)
Mówi Kaligula: a
spośród wszystkich obywateli Rzymu a G F E
kochałem tylko jednego F C
Incitatusa - konia G
kiedy wszedł do senatu F C
nieskazitelna toga jego sierści G
lśniła niepokalanie F C
wśród obszytych purpurą tchórzliwych morderców G
Incitatus był pełen zalet nie przemawiał nigdy a G F E
natura stoicka myślę że nocą F C
w stajni czytał filozofów G
kochałem go tak bardzo F C
że pewnego dnia postanowiłem go ukrzyżować G
ale sprzeciwiała się temu F C
jego szlachetna anatomia G
obojętnie przyjął godność konsula a G F E
władzę sprawował najlepiej F C
to znaczy nie sprawował jej wcale G
nie udało się nakłonić go do trwałych związków miłosnych F C
z drogą żoną moją Caesonią G
więc nie powstała niestety linia cesarzy - centaurów F C
dlatego Rzym runął G
postanowiłem mianować go bogiem lecz dziewiątego dnia przed kalendami lutowymi a G F E
Cherea Korneliusz Sabinus F C
i inni głupcy przeszkodzili tym zbożnym zamiarom G
spokojnie przyjął wiadomość F C
o mojej śmierci G
wyrzucono go z pałacu F C
i skazano na wygnanie G
zniósł ten cios z godnością d
umarł bezpotomnie d
zaszlachtowany przez gruboskórnego rzeźnika E
z miejscowości Ancjum E (a)
o pośmiertnych losach jego mięsa milczy Tacyt a e d a