Za nami noc G
Przed nami świt G
My morza sól D
My ziemi ból D7 G
Za nami noc G
Przed nami świt G
My morza sól D
My ziemi ból D7 G
Ziemio wciąż deptana, ziemio wciąż nękana, d7
niepokorna ziemio - jeszcze d7 G
Żeby się dowiedzieć, kim jesteśmy wreszcie d7
wciąż na siebie patrzmy - jeszcze d7 G
Ziemio wciąż szarpana, która w naszych ciałach d7
jesteś żywą raną - jeszcze d7 G
Oddaj głos swym dzieciom, uwierz tym, co wierzą, d7
że śpiewania czas d7 G
Za nami noc G
Przed nami świt G
My morza sól D
My ziemi ból D7 G
Ziemio wciąż deptana, która o swe prawa d7
wciąż się upominasz jeszcze d7 G
Wy co wciąż wierzycie mimo tych zdrad wszystkich, d7
że jesteśmy sobą - jeszcze d7 G
Mowo naszych pieśni, mowo naszych sierpni d7
naszych modlitw mowo - jeszcze d7 G
Oddaj głos swym dzieciom, uwierz tym, co wierzą, d7
że śpiewania czas d7 G
Za nami noc G
Przed nami świt G
My morza sól D
My ziemi ból D7 G
Ziemio krzyżowana, ziemio użyźniana d7
krwią niewinną Abla - jeszcze d7 G
Czas już walki nastał, czas o nasze prawa d7
żeby sobą być - raz jeszcze d7 G
Morze naszych świtów, morze naszych krzyków d7
niepokorne morze - jeszcze d7 G
Oddaj głos swym dzieciom, uwierz tym, co wierzą, d7
że śpiewania czas d7 G
Za nami noc G
Przed nami świt G
My morza sól D
My ziemi ból D7 G
Ziemio wciąż deptana, ziemio wciąż nękana, d7
niepokorna ziemio - jeszcze d7 G
Mowo naszych pieśni, mowo naszych sierpni d7
naszych modlitw mowo - jeszcze d7 G
Morze naszych świtów, morze naszych krzyków d7
niepokorne morze - jeszcze d7 G
Czas już walki nastał, czas o nasze prawa d7
żeby sobą być d7 G
Za nami noc G
Przed nami świt G
My morza sól D
My ziemi ból D7 G
Za nami noc G