Jak długo grać będą e
Pastuszków fujarki, a6/Fis
Nim senne owieczki powiodą na rzeź, e/G a7 D
Nim w proch się rozsypią G
Królewskie podarki - a6/Fis H
Modlitwa zamieni się w pieśń? C a H
Jezuskowi chłodno i głodno, C0 H e
Matka Boska twarz ma pogodną, a H7 e
Bo już wie, czym prawdziwy jest ból. G a B0 H
Nim zapłacze w rozpaczy - C0 H H7 e
On oprawcom wybaczy; C0 H H7 e
Oto człowiek - ofiara i Król. G a6 B0 H7 (B0 H7 e)
Jak długo pielgrzymi e
Wytrwają w dobroci, a6/Fis
Gdy wrócą pomiędzy nikczemnych i złych, e/G a7 D
Nim żądni przemocy G
Fałszywi prorocy a6/Fis H
We wrzawie wyłonią się z nich? C a H
Jezuskowi chłodno i głodno, C0 H e
Matka Boska twarz ma pogodną, a H7 e
Bo już wie, czym prawdziwy jest ból. G a B0 H
Nim zapłacze w rozpaczy - C0 H H7 e
On oprawcom wybaczy; C0 H H7 e
Oto człowiek - ofiara i Król. G a6 B0 H7 (B0 H7 e)
Jak długo w miłości e
Wytrzyma lud prosty a6/Fis
Nim krzywda znów wsączy nienawiść do krwi, e/G a7 D
Nim hymn jakiś wzniosły G
Żelaza wyostrzy a6/Fis H
I pięści uderzą o drzwi? C a H
Jezuskowi chłodno i głodno, C0 H e
Matka Boska twarz ma pogodną, a H7 e
Bo już wie, czym prawdziwy jest ból. G a B0 H
Nim zapłacze w rozpaczy - C0 H H7 e
On błądzącym wybaczy; C0 H H7 e
Oto człowiek - ofiara, a Król. G a6 B0 H7 (B0 H7 e)