Ramiona do nieba wzniesione wzburzeniem d
Łacina spieniona na wargach g B A
Żył sznury na skroniach, przekrwione spojrzenie d
Przekleństwo, modlitwa lub skarga g B A
Pod nos podtykane i palce i pięści g
Na racje oracji trwa bitwa d B A
Szablistą polszczyzną tnie, świszcze i chrzęści d A d g
Przekleństwo, skarga, modlitwa F g A d
Czas ratować państwo chore A d
Szlag mnie trafia - ergo sum A d
Po sąsiadach partię zbiorę F g
Uczynimy szum (Uczynimy szum!) A7
Ten Prusom gardłuje, ten Wiednia partyzant d
Ów ruskiej się chwyta sukienki g B A
A troską każdego szczęśliwa ojczyzna d
Stąd modły, przekleństwa i jęki g B A
Polityką zwie się ów spór Panów Braci g
W kolokwiach elekta z elektem d B A
Schlebiają szarakom złociści magnaci d A d g
Wśród jęków, modlitw i przekleństw F g A d
Czas ratować państwo chore A d
Szlag mnie trafia - ergo sum A d
Po sąsiadach partię zbiorę F g
Uczynimy szum (Uczynimy szum!) A7
Pojedziemy do stolicy A d
Wszak Warszawa to nie Rzym A d
Tam rabują przedawczycy F g
Poświecimy im (Poświecimy im; Poświecimy im!) A7
Co czub i wąsiska - to wróż i historyk d
Niezbite też ma argumenta g B A
Lecz Wiednie Sobieskich i Pskowy Batorych d
Dziś każdy inaczej pamięta g B A
Więc grunt to obyczaj, obyczaj - rzecz święta g
By Rzeczpospolita zakwitła d B A
Niech rządzi kto bądź - byle wolnych nie pętał d A d g
W przekleństwach, skargach, modlitwach F g A d
Czas ratować państwo chore A d
Szlag mnie trafia - ergo sum A d
Po sąsiadach partię zbiorę F g
Uczynimy szum (Uczynimy szum!) A7
Pojedziemy do stolicy A d
Wszak Warszawa to nie Rzym A d
Tam rabują przedawczycy F g
Poświecimy im (Poświecimy im!; Poświecimy im!) A7
Jest nas patryjotów siła A d
Żaden nam nie straszny wróg A d
A Ojczyzna sercu miła F g
I łaskawy Bóg (!) A7
Rozniesiemy na szabelkach A d
Zdrajców, co nam wodzą rej A d
Rzeczpospolita jest wielka F g
Starczy dla nas jej (!) A7
Ramiona do nieba wzniesione przed zgonem d
Krew czarna zaschnięta na wargach g B A
A w oczach otwartych milczenie zdumione d A d g
I skarga... F g A
Rozniesiemy na szabelkach A d
Zdrajców, co nam wodzą rej, A d
Rzeczpospolita jest wielka F g
Czy starczy dla nas jej? A7