Żyły przecież dzieci Hioba bogobojnie i dostatnio a d d/F a
Siedmiu synów jak te sosny siedem córek jak te brzozy d6 a E7
Szanowały swego ojca i kochały swoją matkę a d d/F a
Żyły w zgodzie z każdym przykazaniem bożym d6 E
A tej nocy błysk i grom a d
Runął ich bezpieczny dom a d/A
I na głowy spadł lawiną głazów grad a d/A C d a
Dnia nie ujrzy więcej już a d
Siedem sosen siedem brzóz a d/A
Jednej nocy cały las utracił świat a d/A C d a (G)
Za tę ojców nadgorliwość C G
W wierze w wyższą sprawiedliwość C G
Która każe ufać w dobra tryumf nad złem F E
Za lojalność i pokorę C G
I za łask minioną porę C G
Za niewiarę w świat za progiem który jest a/C F E
Za ten zakład diabła z Bogiem F E
Czyj silniejszy będzie ogień F E
Dzieci Hioba Dzieci Hioba a C
Idzie kres G a
Żyły przecież dzieci Hioba na nadzieję w przyszłość rodu a d d/F a
Siedmiu synów jak te miecze siedem córek jak te róże d6 a E7
Nie zaznały w swoim życiu smaku krwi ni smaku głodu a d d/F a
I kto tylko żył szczęśliwy los im wróżył d6 E
A tej nocy grom i błysk a d
Śpiących pozamieniał w nic a d/A
Boży świt oglądał już dymiący gruz a d/A C d a
Patrzył nieomylny kat a d
Jak litością zdjęty wiatr a d/A
Bogobojny lament Hioba w niebo niósł a d/A C d a (G)
Za ten zakład Boga z biesem C G
W zgodzie z waszym interesem C G
Choć ostrzega was jak może zmysłów pięć F E
Za ten zakład Boga z czartem C G
O kolejną dziejów kartę C G
I za kija końce oba za zwykłego życia chęć a/C F E
Za to czego nie ujrzycie F E
Bo się wam odbierze życie F E
Dzieci Hioba Dzieci Hioba a C
Idzie śmierć G a