Słuchaj młody ojca grzecznie e A
A żyć będziesz pożytecznie. C D e
Stamtąd czekaj szczęśliwości, e A
Gdzie twych przodków leżą kości. C D e (D)
Nie wyjeżdżaj w obce kraje, G D G D
Bo tam szpetne obyczaje. C h7 e (D)
Nalej ojcu, gardło spłucz G D G D
Ucz się na Polaka, ucz. C h7 e
One Niemce i Francuzy e A
Mają pludry i rajtuzy. C D e
Niechrześcijańską miłość głoszą e A
I na wierzchu jajca noszą. C D e (D)
Pyski w pudrach i w pomadkach, G D G D
Wszy w perukach, franca w zadkach. C h7 e (D)
Nalej ojcu, gardło spłucz G D G D
Ucz się na Polaka, ucz. C h7 e
Cudzoziemskich ksiąg nie czytaj, f B
Czego nie wiesz - księdza pytaj. Cis Dis f
Ucz się siodła, szabli, dzbana, f B
A poznają w tobie pana. Cis Dis f (Dis)
Z targowiska nie bierz złota - Gis Dis Gis Dis
To żydowska jest robota. Cis c7 f (Dis)
Nalej ojcu, gardło spłucz Gis Dis Gis Dis
Ucz się na Polaka, ucz. Cis c7 f
Twoja sprawa - strzec ojczyzny, f B
Czyli własnej ojcowizny. Cis Dis f
Nie wiesz, gdzie się czai zdrada - f B
Uczyń zajazd na sąsiada. Cis Dis f (Dis)
Jak już musisz być w stolicy Gis Dis Gis Dis
Patrz, co robią politycy. Cis c7 f (Dis)
Na elekcjach dawaj kreskę Gis Dis Gis Dis
Nie za słowa, a za kieskę. Cis c7 f (Dis)
Nalej ojcu, gardło spłucz Gis Dis Gis Dis
Ucz się na Polaka, ucz. Cis c7 f
Bierz od wszystkich z animuszem, fis
Dawaj na mszę za swą duszę. fis
Bóg cnotliwe czyta chęci g
I zachowa je w pamięci. g
Żeń się młodo, dzieci rób gis
By miał kto o twój dbać grób. gis Cis
Tu przez wieki twoje dziady fis H
Dały nauk tych przykłady. D E fis
Tu przez wieki twoje wnuki fis H
Nie przepomną tej nauki. D E fis (E)
Nalej ojcu, gardło spłucz A E
Ucz się na Polaka, ucz. A E
Taką stoi Polska racją g C
Na pohybel innym nacjom! Es F g