Nie nauczono mnie paciorka, A D A (D)
Nigdy nie byłem u spowiedzi, A D A (A7)
Więc od czupryny do rozporka D G D (G)
Niejeden diabeł we mnie siedzi. D G D (Fis0)
Prócz tych, co dbają o natchnienie, E A
Samopoczucie i rozkosze, Cis D
Szczególnie tego sobie cenię, Fis0 A Cis fis
Którego w kręgosłupie noszę. D E A
Tak mi usztywnił karku kręgi, A D A D
Że mimo groźby i namowy - A D A (A7)
Ani kazanie, ani pręgierz D G D G
Nie zdoła mi pochylić głowy. D G D (Fis0)
Nie, żebym nie chciał! Wręcz zazdroszczę E A
Tym, co potrafią ujść zatraty Cis D
I łączą swe talenty owcze Fis0 A Cis fis
W stada wzajemnej aprobaty. D E A
Przez to kalectwo - zdrowych ranię, B Dis B (Dis)
Na pogodzonych ściągam biedę, B Dis B (B7)
Wszelkie zbiorowe pojednanie Dis Gis Dis (Gis)
Obracam w "jedność - minus Jeden". Dis Gis Dis (G0)
Ani nie bronię się pogardą, F B
Ani nie brudzę się popiołem, D Dis
Lecz będę żył i umrę - hardo, G0 B D g
Chcąc nie chcąc - z podniesionym czołem. Dis F B
Jeżeli hardzi Stwórcę brzydzą - B Dis B Dis
Niech mi odmówi odkupienia. B Dis B (B7)
Choć chyba mnie zrozumie, widząc, Dis Gis Dis Gis
Że też samotnie trwa w przestrzeniach. Dis Gis Dis (G0)
Bo czym są moje grzechy małe, F B
Gdy On pokornych ma - miliony. D Dis
Rzadko Mu głowę zawracałem G0 B D g
I tylko - w imię odtrąconych. Dis F B