Nie nauczono mnie paciorka, A D A (D)
Nigdy nie byłem u spowiedzi, A D A (A7)
Więc od czupryny do rozporka D G D (G)
Niejeden diabeł we mnie siedzi. D G D (Fis0)
Prócz tych, co dbają o natchnienie, E A
Samopoczucie i rozkosze, Cis D
Szczególnie tego sobie cenię, Fis0 A Cis fis
Którego w kręgosłupie noszę. D E A
Tak mi usztywnił karku kręgi, A D A (D)
Że mimo groźby i namowy - A D A (A7)
Ani kazanie, ani pręgierz D G D (G)
Nie zdoła mi pochylić głowy. D G D (Fis0)
Nie, żebym nie chciał! Wręcz zazdroszczę E A
Tym, co potrafią ujść zatraty Cis D
I łączą swe talenty owcze Fis0 A Cis fis
W stada wzajemnej aprobaty. D E A
Przez to kalectwo - zdrowych ranię, A D A (D)
Na pogodzonych ściągam biedę, A D A (A7)
Wszelkie zbiorowe pojednanie D G D (G)
Obracam w "jedność - minus Jeden". D G D (Fis0)
Ani nie bronię się pogardą, E A
Ani nie brudzę się popiołem, Cis D
Lecz będę żył i umrę - hardo, Fis0 A Cis fis
Chcąc nie chcąc - z podniesionym czołem. D E A
Jeżeli hardzi Stwórcę brzydzą - A D A (D)
Niech mi odmówi odkupienia. A D A (A7)
Choć chyba mnie zrozumie, widząc, D G D (G)
Że też samotnie trwa w przestrzeniach. D G D (Fis0)
Bo czym są moje grzechy małe, E A
Gdy On pokornych ma - miliony. Cis D
Rzadko Mu głowę zawracałem Fis0 A Cis fis
I tylko - w imię odtrąconych. D E A