Człowiek człowiekowi wilkiem g d
Człowiek człowiekowi strykiem F g
Lecz ty się nie daj zgnębić g d
Lecz ty się nie daj spętlić F g
Człowiek człowiekowi szpadą g d
Człowiek człowiekowi zdradą F g
Lecz ty się nie daj zgładzić g d
Lecz ty się nie daj zdradzić F g
Człowiek człowiekowi pumą a e
Człowiek człowiekowi dżumą G a
Lecz ty się nie daj pumie a e
Lecz ty się nie daj dżumie G a
Człowiek człowiekowi łomem a e
Człowiek człowiekowi gromem G a
Lecz ty się nie daj zgłuszyć a e
Lecz ty się nie daj skruszyć G a
Człowiek człowiekowi wilkiem h fis
Lecz ty się nie daj zwilczyć A h
Człowiek człowiekowi bliźnim H fis
Z bliźnim się możesz zabliźnić A h A h