Wiele dworków, majątków C
Ogrodowych zakątków E7
Wielkopolskie hołubią równiny F C
Ale rzec się ośmielę d H0
Że przełożysz niewiele E a
Nad uroki śmiełowskiej dziedziny d E7 a
Gdzie dygoce Jarocin F
Od rockowych wypocin C
Żerków w dawnej świetności się chowa E F
Czy się zmierzcha, czy dnieje d
Śmiełów śmiało jaśnieje a
Jak stracona w murawie podkowa G C
Gdzie ten koń, co ją stracił f
Gdzie ziemianie bogaci C
Gdzie masońskie fartuszki i młotki a E
Kustosz z żoną kustoszką F
Namyślają się gorzko C
Skąd na remont pałacu wziąć środki d E7 a
O, nie tak było drzewiej C
A jak było - nikt nie wie E7
Bo nie wszystkie się jawią sekrety F C
Kiedy chodzi o miłość d H0
Polityczną zawiłość E a
I poetę pod wpływem kobiety d E7 a
Tu wieszcz Adam dni szereg F
Spędził w piekle rozterek C
Czy powstańcze zasilić ma jatki E F
Czy - gdy żądza się perli d
W romantycznej scenerii a
Wybrać raczej ramiona mężatki G C
Tam reduty, potyczki f
Bem, Prądzyński, Chłopicki C
Tam krwiożercze Moskali są rzesze a E
Ona tu, niedaleczko F
Ot, przejażdżka nad rzeczką C
Serce, drżyj! W Budziszewku włos czesze d E7 a
A spod grzywki niesfornej C
Zerka oczko przekorne E7
Kuszą wargi czerwieńsze od wina F C
Jeszcze niżej - o nieba d H0
Wszystko jest co potrzeba E a
A do tego i mąż - poczciwina d E7 a
Trudny wybór. Nie dla niej F
Legło w gruzach powstanie C
I legł wieszcz - pod najsłodszym z ciężarów E F
A wyrzuty sumienia d
W patriotycznych skrył pieniach a
Za co wdzięczny do dziś jest mu naród G C
Wiele jeszcze przed wieszczem f
I uniesień i nieszczęść C
Szlak do Turcji przez Prusy i Francję a E
Wieszczył, grzeszył i święcił F
Lecz zachował w pamięci C
Biały Śmiełów, srebrzystą Konstancję d E7 a
Ach, i ja tu uciekłem C
Gdy utarczki przewlekłe E7
Obalały gabinet Pawlaka F C
By nie Sejm mieć za oknem d H0
Ale łąki podmokłe E a
Lip gałęzie w jemiołach i ptakach d E7 a
Tam skandale i grandy F
Tam odchodzi Falandysz C
Tam Namiestnik swój geniusz tłumaczy E F
Tu najwyżej doleci d
Z pegeeru naprzeciw a
Woń gnojówki lub tęskny zew klaczy G C
Łotr - kto skrył się w Śmiełowie f
Gdy wichury dziejowe C
Rozszarpują ojczyznę na łokcie a E
Kto ucieka od strapień F
Tu, gdzie nocą w drzwi drapie C
Wiatr gałęzią - kochanki paznokciem d E7 a
Lecz, jak gromić Adama F
Gdy rozterka ta sama C
Zamiast w walce - wyżywa się w piosnkach E F
Więc sumienie najszczersze d
Dyktowało mi wiersze a
Których temat: "Pochwała łotrostwa" G C
Lecz, jak gromić Adama F
Gdy rozterka ta sama C
Zamiast w walce - wyżywa się w piosnkach E F
Więc sumienie najszczersze d
Dyktowało mi wiersze a
Których temat: "Pochwała łotrostwa" d E7 a