Pierwszy kęs zanęcił mi apetyt. F C A
Drugi kazał zwątpić w chęć na wety. d g A
Trzeci urósł w ustach padłem - B F
Znów za kogoś jadłem. B C F
Pierwszy łyk - rozterek wór załatał. F C A
Drugi odkrył nagą prawdę świata. d B0 A
Trzeci odjął myśl i siłę - B0 A B7
Znów za kogoś piłem. g A d
Pierwszy flirt obracał serce w gardle. d g A
Drugi się zatracał w prześcieradle. g A F0
Trzeci zwracał weksle drogo - B A B7
Kochałem za kogoś. g A d
Pierwszy wiersz po dłoni spłynął tchnieniem. F C A
Drugi - długie spory wiódł z sumieniem. d g A
Trzeci się z obłudą szlaja - B F
Za kogoś się kajam. B C F
Pierwszy sen - jak świeże jabłko - zdrowy. F C A
Drugi w strzępy porwał życia skowyt. d B0 A
W trzecim - kondukt i zaduma - B0 A B7
Znów ktoś za mnie umarł. g A d