Ach gdyby ludzie się dzielili a
Na wiernych i niewiernych G e a
Myślałem w tej jedynej chwili a
Gdy starły się galery G e a
A Turków wrzask i nasze krzyże G a G
Dym nad zieloną falą G e a
Zepchnęły moje myśli niżej a
Związały dłoń ze stalą G e a
Ach gdyby prawda była prawdą a
Że świat się lepszy stanie G e a
Myślałem nad podwójną gardą a
W poświście jataganów G e a
A prochów swąd i krwi kleistość G a G
Modlitwy głów odciętych G e a
Kazały pytać ile istot a
Powiększy poczet świętych G e a
Ach gdyby sprawa której służę a
Stała się sług swych godna G e a
Myślałem idąc w jeńców sznurze a
Krokami w rytm batoga G e a
Handlarzy ludzkim ciałem chciwość G a G
Zwierzęcość poniżonych G e a
Prosiły myśl o inny żywot a
W bezsenną noc wyśniony G e a
Ach śmieszność tych co chcą powagą a
I sensem los przesycać G e a
Z niewoli wykupiony jadąc a
Myślałem syt goryczy G e a
Grubiaństwo brud i płatna miłość G a G
Witały bohatera G e a
Gdzie tym co będzie jest i było a
Świat w śmiechu poniewiera G e a
Tęsknotą w moim ciemnym domu a
Miecz zardzewiały świeci G e a
I niezniszczone lśnią bastiony a
Nad równinami śmieci G e a
Po pas w nich brocząc błędny rycerz G a G
Przemierzam drogi chwały G e a
Biją bezładne nawałnice a
W moje ułomne ciało G e a