Swój żywot niewesoły C G7 C
Pędzili w jednej wsi C E7 a
Od gumna do kościoła a E7 F
Brat dobry i brat zły F E7 a
Lecz żaden z nich nie wiedział C G7 C
Wszak jednej byli krwi C E7 a
W kim Bóg w kim diabeł siedział a E7 F
Kto dobry a kto zły F E7 a
Więc wyruszyli w drogę d E
Wszak drogą życie jest d E
Bark w bark i noga w nogę F E
Ten święty i ten bies F E
Aż doszli na rozstaje d E
Gdzie rozstać przyszło się d E
Nie wiedząc jak się zdaje d E
Co dobre a co złe E7 a
Przez lata wędrowali a G
Ten sam i tamten sam F a
Aż znowu się spotkali a G
U wsi rodzinnej bram C E7 a
Lecz tak już niepodobni C G7 C
Jak dwa dwóch śniących sny C E7 a
Bo złym się stał brat dobry a E7 F
A dobrym stał się zły F E7 a
Więc kłócą się namiętnie C G7 C
Pyszniąc się życiem swym C E7 a
I patrzy wieś niechętnie F a
Nie wiedząc kto jest kim a E7 a