Bóg się rodzi, moc truchleje, C F
Pan niebiosów obnażony! C G
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, C F
Ma granice Nieskończony. C G
Wzgardzony, okryty chwałą, G7 C
Śmiertelny Król nad wiekami! G7 C
A Słowo Ciałem się stało G7 C A7
I mieszkało między nami. F G7 C
Cóż masz niebo nad ziemiany? C F
Bóg porzucił szczęście swoje, C G
Wszedł między lud ukochany, C F
Dzieląc z nim trudy i znoje. C G
Niemało cierpiał, niemało, G7 C
Żeśmy byli winni sami, G7 C
A Słowo Ciałem się stało G7 C A7
I mieszkało między nami. F G7 C
W nędznej szopie urodzony, C F
Żłób Mu za kolebkę dano! C G
Cóż jest czym był otoczony? C F
Bydło, pasterze i siano. C G
Ubodzy, was to spotkało G7 C
Witać Go przed bogaczami! G7 C
A Słowo Ciałem się stało G7 C A7
I mieszkało między nami. F G7 C
Potem królowie widziani C F
Cisną się między prostotą, C G
Niosąc dary Panu w dani: C F
Mirrę, kadzidło i złoto. C G
Bóstwo to razem zmieszało G7 C
Z wieśniaczymi ofiarami. G7 C
A Słowo Ciałem się stało G7 C A7
I mieszkało między nami. F G7 C
Podnieś rękę, Boże Dziecię, C F
Błogosław Ojczyznę miłą! C G
W dobrych radach, w dobrym bycie C F
Wspieraj jej siłę swą siłą. C G
Dom nasz i majętność całą, G7 C
I wszystkie wioski z miastami. G7 C
A Słowo Ciałem się stało G7 C A7
I mieszkało między nami. F G7 C