Raz na wysepce obleganej a E7 a
Żywiołkiem wrogich mórz a E7 a
Panował z świtką swą — tyranek a E7 a
Nad milionkami dusz. a E7 a
W więzionkach czasik narodkowi a C G7 C
Z dzionka na dzionek płynął C G7 C
Tyranek zaś się wił i głowił C H7
Jak władzkę mieć — nie ginąc. E7 a
Wysepka nikła z wszystkich stronek a E7 a
W żarłocznych oceankach. a E7 a
Nie było komu wziąć w obronkę a E7 a
Wysepki, ni tyranka. a E7 a
Wreszcie wypuścił zza krateczek a C G7 C
Ludku rezerwki krzepkie: C G7 C
Dla dóbrka dziatek i mateczek C H7
— Ratujcie nam wysepkę! E7 a
Wolnostka ta im dała siłkę a E7 a
A, że poglądki mieli prędkie, a E7 a
Z rozsądnej wolki ich za chwilkę a E7 a
Tyranek został prezydentkiem. a E7 a
Wysepce nadal morza grożą a C G7 C
I wolne gryzą się bestyjki — C G7 C
Jeden tyranek ma ostrożną C H7
Nadziejkę przejść do historyjki. E7 a