Skąd Rosjanie wracali? - Z historycznej wycieczki, e C e C e C h C a e
Wieźli tryumfy wstydliwe, kryli nieładne łupy. e C e C e C h C a e
A co po nich zostało? Buzująca pożoga, a b
Splugawione świątynie, dzieci, gruzy i trupy. h d a C e C h e
Chwalmy ich, że wracają użyźniwszy popiołem e C e C e C h C a e
Ziemię próżnych owoców ludzkiej troski i pracy, e C e C e C h C a e
Skąd-by-kolwiek wracali, bijmy Rosjanom czołem, a b
Póki ten odwrót - p o w r o t u - nie znaczy. h d a C e a e