Znaleźliśmy wiele wykonań tej piosenki. Wybierz jedno z nich.
Krowa Dwadzieścia (5) lat później
Krowa Kosmopolak